Status: Trwająca

Czas serwera: 09.12.2023 19:50

Karta zamówienia #BZP.271.43.2023
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów w roku 2023”

Informacje

ID zamówienia
49747
Nazwa zamówienia
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów w roku 2023”
Numer zamówienia
BZP.271.43.2023
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów
Uzupełniające CPV
45232452-5 - Roboty odwadniające
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
44114200-4 - Produkty betonowe
44163100-1 - Rury
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
14212200-2 - Kruszywo
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

zgodnie z zaproszeniem do negocjacji

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Tylko komunikacja
22.11.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Andrychów
Adres
Rynek 15
Andrychów
34-120, Rzeczpospolita Polska
Link do profilu zamawiającego
https://bip.malopolska.pl/umandrychow/Article/id,230418.html

Dokumenty