Status: Trwająca

Czas serwera: 22.04.2024 06:21

Karta zamówienia #BZP.271.44.2023
„Naprawa nawierzchni dróg na terenie Gminy Andrychów”

Informacje

ID zamówienia
49751
Nazwa zamówienia
„Naprawa nawierzchni dróg na terenie Gminy Andrychów”
Numer zamówienia
BZP.271.44.2023
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Uzupełniające CPV
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

zgodnie z zaproszeniem do negocjacji

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Tylko komunikacja
24.11.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Andrychów
Adres
Rynek 15
Andrychów
34-120, Rzeczpospolita Polska
Link do profilu zamawiającego
https://bip.malopolska.pl/umandrychow/Article/id,230418.html

Dokumenty