Status: Trwająca

Czas serwera: 24.02.2024 22:52

Karta DSZ #OCOZ/7743/2023
Materiál pre UK 2024-2028

Informacje

ID zamówienia
49779
Nazwa zamówienia
Materiál pre UK 2024-2028
Numer zamówienia
OCOZ/7743/2023
Numer ogłoszenia BZP
37522-MUT
Numer ogłoszenia EU
2023-OJS226-711479
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
702 815,00 EUR
Główny CPV
44111000-1 - Materiały budowlane
Uzupełniające CPV
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
37800000-6 - Wyroby rękodzielnicze i artystyczne
39200000-4 - Wyposażenie domowe
39300000-5 - Różny sprzęt
39715100-8 - Elektryczne podgrzewacze wody, natychmiastowe lub akumulacyjne oraz grzałki nurnikowe
42100000-0 - Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej
44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
44100000-1 - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44300000-3 - Kabel, drut i podobne wyroby
44400000-4 - Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
44500000-5 - Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
44600000-6 - Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotły
44800000-8 - Farby, lakiery i mastyksy
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávanie materiálu, konkrétne - elektroinštalačný materiál, svietidlá a svetelné zdroje, vodoinštalačný, kúrenársky, sanitárny, maliarky a stavebný materiál, zámočnícky a drevársky materiál s príslušenstvom bežne dostupný na trhu, pre Univerzitu Komenského v Bratislave, jej jednotlivé fakulty a samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované súčasti, vrátane dopravy, vyloženia a vynesenia na miesto dodania, prostredníctvom zriadeného dynamického nákupného systému (DNS).

Komentarz

Verejný obstarávateľ plánuje v rámci dynamického nákupného systému uzatvárať aj rámcové dohody.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
10.01.2024 12:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
10.01.2024 12:10:00
Doba trvania DNS
15.01.2028 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Sylvia Pavlíková
sylvia.pavlikova@uniba.sk
+421 918110025
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Oferty