Status: Anulowana

Czas serwera: 03.03.2024 04:26

Karta zamówienia #DNS PL 2/2022-004
Rekonštrukcia strechy Závodná kuchyňa Jurajov Dvor DPB, a.s.

Informacje

ID zamówienia
49939
Nazwa zamówienia
Rekonštrukcia strechy Závodná kuchyňa Jurajov Dvor DPB, a.s.
Numer zamówienia
DNS PL 2/2022-004
Numer ogłoszenia BZP
129/2021 pod značkou 28516-WYP dňa 03.06.2022
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
18 500,00 EUR
Główny CPV
45261910-6 - Naprawa dachów
Uzupełniające CPV
45261400-8 - Pokrywanie
45261410-1 - Izolowanie dachu
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky bude rekonštrukcia strešnej krytiny na objekte Závodná kuchyňa v správe DPB, a.s. Areál Jurajov Dvor. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe Výzvy.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
08.12.2023 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
08.12.2023 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Ing. Lucia Cencerová
cencerova.lucia@dpb.sk
+421 905992080

Dokumenty