Status: Trwająca

Czas serwera: 17.06.2024 07:01

Karta zamówienia #DNS NL 9/2022-007
Náhradné diely OTOKAR_OTO_03_2023

Informacje

ID zamówienia
50239
Nazwa zamówienia
Náhradné diely OTOKAR_OTO_03_2023
Numer zamówienia
DNS NL 9/2022-007
Numer ogłoszenia BZP
28787 -MUT
Numer ogłoszenia EU
2022/S 108-306202
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
169 764,64 EUR
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie tovaru – náhradných dielov do autobusov v záruke.
Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto výzvy (Špecifikácia predmetu zákazky s určením cien), kde sú uvedené aj predpokladané množstvá všetkých požadovaných tovarov. Konkrétnu dodávku (zoznam a počet požadovaných tovarov) bude určovať obstarávateľ samostatnou objednávkou podľa jeho aktuálnych potrieb.
Obstarávateľ nové originálne náhradné diely na autobusy značky SOR vyrobené výrobcom vozidiel alebo dodávateľmi výrobcu alebo ekvivalentné náhradné diely rovnocenné originálu, ktorých kvalita musí zodpovedať kvalite náhradných dielov použitých pri montáži vozidla, pričom rovnocenné náhradné diely budú akceptované len ak sú homologované alebo im bolo vystavené osvedčenie o rovnocennosti s originálnymi náhradnými dielmi.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
15.12.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
15.12.2023 10:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Vladimír Pokojný
pokojny.vladimir@dpb.sk
+421 259501268

Dokumenty