Status: Trwająca

Czas serwera: 01.10.2022 06:02

Karta zamówienia #ZVZ/2
Výsadby ulice Věžní Šternberk

Informacje

ID zamówienia
5105
Nazwa zamówienia
Výsadby ulice Věžní Šternberk
Numer zamówienia
ZVZ/2
Numer ogłoszenia BZP
P19V00000017
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
5 070 000,00 Kč
Główny CPV
77300000-3 - Usługi ogrodnicze
Uzupełniające CPV
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77341000-2 - Okrzesywanie drzew
77315000-1 - Usługi w zakresie siewu
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Przedmiot zamówienia

Výsadby ulice Věžní Šternberk

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem díla je výsadba a obnova dřevin, zdravotní zásahy, vegetační úpravy a následná tříletá péče o zeleň v lokalitě ulice Věžní a Uničovská ve městě Šternberk.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
21.10.2019 13:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Šternberk
Adres
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Link do profilu zamawiającego
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Dokumenty