Status: Trwająca

Czas serwera: 25.07.2024 12:34

Karta zamówienia #2_2023
Místní komunikace „Ke Hřišti“_Práče

Informacje

ID zamówienia
51091
Nazwa zamówienia
Místní komunikace „Ke Hřišti“_Práče
Numer zamówienia
2_2023
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Místní komunikace „Ke Hřišti“_Práče

Specyfikacja warunków zamówienia

Místní komunikace „Ke Hřišti“_Práče

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
18.01.2024 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
18.01.2024 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
OPTIMAL Consulting s.r.o.
Adres
Podmolí 23
Podmolí
669 02, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Tomáš Šturala
sturala@optimalconsulting.cz
+420 724716856

Dokumenty