Status: Trwająca

Czas serwera: 12.04.2024 23:52

Karta zamówienia #IB.271.1.2024
,, Budowa „EKOPARKU” w Kuźni Raciborskiej” Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach Programu „Zielona Przestrzeń”.

Informacje

ID zamówienia
51198
Nazwa zamówienia
,, Budowa „EKOPARKU” w Kuźni Raciborskiej” Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach Programu „Zielona Przestrzeń”.
Numer zamówienia
IB.271.1.2024
Numer ogłoszenia BZP
2024/BZP 00005278/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
263 725,10 PLN
Główny CPV
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
Uzupełniające CPV
45212140-9 - Obiekty rekreacyjne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Dostępna pod adresem: https://josephine.proebiz.com

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
25.01.2024 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
25.01.2024 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Kuźnia Raciborska
Adres
ul. Słowackiego 4
Kuźnia Raciborska
47-420, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Sabina Zielińska
sabina.zielinska@umkuznia.pl
+48 324191224
Link do profilu zamawiającego
https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/18973327

Dokumenty