Status: Trwająca

Czas serwera: 25.07.2024 11:08

Karta zamówienia #1_2024
2. Etapa – Změna stavby před dokončením

Informacje

ID zamówienia
51340
Nazwa zamówienia
2. Etapa – Změna stavby před dokončením
Numer zamówienia
1_2024
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

2. Etapa – Změna stavby před dokončením

Specyfikacja warunków zamówienia

2. Etapa – Změna stavby před dokončením

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
24.01.2024 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
24.01.2024 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
OPTIMAL Consulting s.r.o.
Adres
Podmolí 23
Podmolí
669 02, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Tomáš Šturala
sturala@optimalconsulting.cz
+420 724716856

Dokumenty