Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 14:37

Karta zamówienia #52484
Zmrazovač

Informacje

ID zamówienia
52484
Nazwa zamówienia
Zmrazovač
Numer zamówienia
52484
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
42215000-6 - Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmet zákazky "Zmrazovač", ktorý sa obstaráva za účelom realizácie projektu s názvom "Modernizácia výrobného procesu spoločnosti EQUUS a.s.". Podrobný opis zákazky tvorí Prílohu č. 1 výzvy na predkladanie ponúk.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
09.02.2024 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
EQUUS a.s.
Adres
Hviezdna 38
Bratislava
82106, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Zdenko Dutka
dutka@equus.sk
+421 905603418

Dokumenty