Status: Trwająca

Czas serwera: 22.04.2024 05:13

Karta zamówienia #270.5.2024
„Obsługa Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego wraz z monitoringiem przeciwpożarowym terenów leśnych Nadleśnictwa Brodnica w 2024 roku".

Informacje

ID zamówienia
53010
Nazwa zamówienia
„Obsługa Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego wraz z monitoringiem przeciwpożarowym terenów leśnych Nadleśnictwa Brodnica w 2024 roku".
Numer zamówienia
270.5.2024
Rodzaj procedury
Próg zamówień do 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Zamówienie do 130 000 zł
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
75251120-7 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi, polegające na obsłudze Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego (PAD) w siedzibie Nadleśnictwa Brodnica. wg. Przedmiotu zamówienia

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
23.02.2024 09:30:00
Planowane otwarcie ofert
23.02.2024 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Brodnica
Adres
Sądowa 16
Brodnica
87-300, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Anna Faralisz
anna.faralisz@torun.lasy.gov.pl
+48 660735193
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_brodnica/zamowienia_publiczne

Dokumenty