Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 07:49

Karta zamówienia #53124
Cambridge valce

Informacje

ID zamówienia
53124
Nazwa zamówienia
Cambridge valce
Numer zamówienia
53124
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
16000000-5 - Maszyny rolnicze
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Prieskum trhu na:
- Cambridge valce (1 kus)
v požiadavkách uvedených vo Výzve na predloženie cenovej ponuky a v Prílohe 1: Sumárny list cenovej ponuky a technické požiadavky. Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Cenu je potrebné uvádzať v EUR bez DPH.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
26.02.2024 18:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Zuzana Bátorová
Adres
Ruskovce 180
Ruskovce
95654, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Zuzana Bátorová
zujaba@gmail.com
+421 919207980

Dokumenty