Status: Zakończona

Czas serwera: 23.05.2024 08:28

Karta zamówienia #R1-9/002/2024
Posteľná bielizeň - plachty II.

To zamówienie jest częścią DSZ #R5-2.1/150/2022 Nemocničné odevy a bielizeň

Informacje

ID zamówienia
53534
Nazwa zamówienia
Posteľná bielizeň - plachty II.
Kategoria DSZ
Posteľná bielizeň
Numer zamówienia
R1-9/002/2024
Numer ogłoszenia BZP
193/2022 pod číslom 39662-MUT dňa 2. 9. 2022
Numer ogłoszenia EU
2022/S 167-473073 zverejnené dňa 31.08.2022
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
Uzupełniające CPV
39518000-6 - Bielizna szpitalna
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie posteľnej bielizne - plachiet, na miesto určené kupujúcim, vrátane vyloženia do skladu kupujúceho, v požadovanom množstve a v čase, špecifikovaných vo výzve resp. jej prílohách.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Komentarz

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu s uchádzačom v prípade, že ceny uvádzané v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov, t.j. limit predpokladanej hodnoty predmetu zákazky.
V prípade akýchkoľvek technických problémov, kontaktujte prosím Služba SUPPORT JOSEPHINE dostupnú v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 (CET/CEST).
tel.(SK): +421 220 255 999
E-mail: houston@proebiz.com

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
12.03.2024 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
12.03.2024 10:05:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Iveta Zvolenská
zvolenska@unb.sk
+421 248234432

Dokumenty