Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 09:14

Karta zamówienia #54075
Rozmetadlo priemyselných hnojív

Informacje

ID zamówienia
54075
Nazwa zamówienia
Rozmetadlo priemyselných hnojív
Numer zamówienia
54075
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
16000000-5 - Maszyny rolnicze
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Prieskum trhu na:
- Rozmetadlo priemyselných hnojív (1 kus)
v požiadavkách uvedených vo Výzve na predloženie cenovej ponuky a v Prílohe 1: Sumárny list cenovej ponuky a technické požiadavky. Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Cenu je potrebné uvádzať v EUR bez DPH.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
15.03.2024 22:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Zuzana Bátorová
Adres
Ruskovce 180
Ruskovce
95654, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Zuzana Bátorová
zujaba@gmail.com
+421 919207980

Dokumenty