Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 13:38

Karta zamówienia #54077
Ľahší predsejbový kompaktor

Informacje

ID zamówienia
54077
Nazwa zamówienia
Ľahší predsejbový kompaktor
Numer zamówienia
54077
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
16000000-5 - Maszyny rolnicze
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Prieskum trhu na:
- Ľahší predsejbový kompaktor (1 kus)
v požiadavkách uvedených vo Výzve na predloženie cenovej ponuky a v Prílohe 1: Sumárny list cenovej ponuky a technické požiadavky. Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Cenu je potrebné uvádzať v EUR bez DPH.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
15.03.2024 22:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Zuzana Bátorová
Adres
Ruskovce 180
Ruskovce
95654, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Zuzana Bátorová
zujaba@gmail.com
+421 919207980

Dokumenty