Status: Trwająca

Czas serwera: 14.06.2024 20:20

Karta zamówienia #VI-KS-026-24
Kvalifikačný systém: Poradenstvo a služby v oblasti inovácií

Informacje

ID zamówienia
54195
Nazwa zamówienia
Kvalifikačný systém: Poradenstvo a služby v oblasti inovácií
Numer zamówienia
VI-KS-026-24
Rodzaj procedury
Kvalifikačný systém
Tryb zamówienia publicznego
Kvalifikačný systém
Rodzaj zamówienia
Usługi
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Účelom zriadenia Kvalifikačného systému „Poradenstvo a služby v oblasti inovácií“ je vytvorenie zoznamu kvalifikovaných dodávateľov na poskytovanie poradenstva a služieb v oblasti inovácií, súvisiacich najmä s projektami zameranými na digitalizáciu riešení, podporu predaja, akvizície, retencie, obsluhy predaja, business cieľov a pod. pre potreby Spoločnosti SPP.

Predmetom zákaziek, ktoré budú zadávané s využitím kvalifikačného systému budú služby súvisiace s procesom dizajnu inovácií, od ideačnej fázy po implementačnú. Súčasťou ideačnej fázy môžu byť marketingové služby, digitalizácia zákazníckej skúsenosti, rozhrania (UX/UI), automatizácia komunikácie, testing implementovaných digitalizačných prvkov a ideí.

Rozsah predmetu zákaziek je bližšie špecifikovaný v Oznámení o zriadení kvalifikačného systému a jeho prílohách.

Podrobné informácie o stanovených podmienkach účasti na zaradenie do zoznamu kvalifikovaných dodávateľov; náležitosti, forma a spôsob predkladania žiadostí o zaradenie do kvalifikačného systému; vyhodnotenie žiadostí; komunikácia a ďalšie právne informácie sú uvedené v Oznámení o zriadení kvalifikačného systému a jeho prílohách.

Komentarz

Link na zverejnené oznámenie na webe SPP:
https://www.spp.sk/o-spp/o-spolocnosti/obstaravanie/#Obstaravanie_03

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
14.03.2027 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Adres
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Daniela Víglaská
daniela.viglaska@spp.sk
+421 905254667

Dokumenty