Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 07:35

Karta zamówienia #54300
Ľahší predsejbový kompaktor

Informacje

ID zamówienia
54300
Nazwa zamówienia
Ľahší predsejbový kompaktor
Numer zamówienia
54300
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
44 562,80 EUR
Główny CPV
16000000-5 - Maszyny rolnicze
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je Ľahší predsejbový kompaktor - poľnohospodársky stroj (tovar), v požiadavkách uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk a v Súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
27.03.2024 18:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Zuzana Bátorová
Adres
Ruskovce 180
Ruskovce
95654, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Zuzana Bátorová
zujaba@gmail.com
+421 919207980

Dokumenty