Status: Trwająca

Czas serwera: 21.05.2024 05:47

Karta zamówienia #VZMR/ZSMAR/III/1/2024
ZŠ JUDr. JOSEFA MAREŠE A MŠ_OPLOCENÍ AREÁLU ŠKOLY_III.ETAPA

Informacje

ID zamówienia
55043
Nazwa zamówienia
ZŠ JUDr. JOSEFA MAREŠE A MŠ_OPLOCENÍ AREÁLU ŠKOLY_III.ETAPA
Numer zamówienia
VZMR/ZSMAR/III/1/2024
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
412 012,00 Kč
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

ZŠ JUDr. JOSEFA MAREŠE A MŠ_OPLOCENÍ AREÁLU ŠKOLY_III.ETAPA

Specyfikacja warunków zamówienia

Jedná se o demontáž stávajícího plotu včetně brány. Montáž nového plotu a brány včetně podhrabových desek a veškeré zemní práce s tím související. Obhlídka na místě není nutná, pozemek je přístupný, parc.č. 150/20, k-ú- Znojmo-Louka.

UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE: Zadavatel upozorňuje zájemce o veřejnou zakázku, že popis stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, jsou popisem PŘEDPOKLÁDANÝM a zadavatel nezaručuje jeho úplnost, a proto je zájemce povinen vzít v úvahu všechny související podklady a informace a předvídat případné překážky a vyzvat zadavatele k doplnění případně chybějících položek potřebných pro celé, úplné a funkční dílo, které mají být zahrnuty v ceně.

Zakázka bude realizována v termínu od 06.05.2024 a bude předána objednateli nejpozději do 17.05.2024, místo plnění je uvedeno v ZD

Případná prohlídka místa plnění proběhne předchozí telefonické domluvy s p. Motlem na tel: 731127780

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
15.04.2024 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace
Adres
Klášterní 3301/2
Znojmo
66902, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Dokumenty