Status: Trwająca

Czas serwera: 14.06.2024 14:43

Karta zamówienia #18/2024 OZ Gemer
Servis osobných motorových vozidiel _OZ Gemer

Informacje

ID zamówienia
55800
Nazwa zamówienia
Servis osobných motorových vozidiel _OZ Gemer
Numer zamówienia
18/2024 OZ Gemer
Numer ogłoszenia BZP
13149-MSS
Numer ogłoszenia EU
2024/S 097-296431
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
133 100,00 EUR
Główny CPV
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
Uzupełniające CPV
50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów
50112200-5 - Usługi w zakresie konserwacji samochodów
34330000-9 - Części zapasowe do pojazdów do transportu towarów, pojazdów pasażersko-towarowych i samochodów
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre jednotlivé prevádzky org. zložky Gemer na obdobie 48 mesiacov pre osobné motorové vozidlá (záručný a pozáručný), opravou a dodávkou náhradných dielov osobných, úžitkových a prípojných vozidiel do 3,5 t kategórie M1, M1 G, N1, N1G, N2, N2G vrátane hybridných vozidiel a vozidiel na alternatívny pohon** a O1 a O2 v zmysle kategorizácie podľa § 4 zákona 106/2018Z.z. v podrobnejšom členení v Čl. 4 a príloha I nariadenia (EÚ) 2018/858 v znení neskorších predpisov, v podmienkach prevádzky podniku LSR š.p. a členení jeho organizačných zložiek. Servisné práce sa týkajú hlavne servisných úkonov predpísaných výrobcom, výmeny a údržby pravidelne sa opotrebovaných dielov vozidiel (napr. brzdové doštičky, prevádzkové kvapaliny a iné), prípravy vozidiel na emisnú kontrolu a kontrolu TK s cieľom úspešného vykonania predmetných kontrol.

Cena

bez VAT

Społecznie odpowiedzialne zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2024 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
19.06.2024 12:05:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Organizačná zložka OZ Gemer
Adres
Námestie slobody 2
Revúca
05080, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Dokumenty

časť „1“ – OZ Gemer, LS Revúca, LS Ratková, LS Tornaľa

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
81 400,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

časť „2“ – LS Klenovec, LS Hnúšťa, LS Rimavská Sobota

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
39 600,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

c) časť „3“ – SChK ústredie Dobšiná, SChK Veľká Lúka

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
12 100,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy