Status: Trwająca

Czas serwera: 18.06.2024 14:18

Karta zamówienia #VZMR/ZSREP/III/2/2024
ZŠ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY_OPRAVA CHODEB DLE SPECIFIKACE_II.ETAPA

Informacje

ID zamówienia
55912
Nazwa zamówienia
ZŠ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY_OPRAVA CHODEB DLE SPECIFIKACE_II.ETAPA
Numer zamówienia
VZMR/ZSREP/III/2/2024
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 485 850,73 Kč
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

ZŠ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY_OPRAVA CHODEB DLE SPECIFIKACE_II.ETAPA

Specyfikacja warunków zamówienia

Jedná se o opravu další části chodby s šatnou a schodiště. Stávající elektroinstalace bude provedena nová včetně nového obložení stěn. Budou upraveny podhledy a provedeny nové konstrukce šaten. Podlaha bude provedena z epoxidové stěrky. Všechny stávající dveře a topení budou natřeny včetně opravy omítek a výmalby.

UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE: Zadavatel upozorňuje zájemce o veřejnou zakázku, že popis stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, jsou popisem PŘEDPOKLÁDANÝM a zadavatel nezaručuje jeho úplnost, a proto je zájemce povinen vzít v úvahu všechny související podklady a informace a předvídat případné překážky a vyzvat zadavatele k doplnění případně chybějících položek potřebných pro celé, úplné a funkční dílo, které mají být zahrnuty v ceně.

Zakázka bude realizována v termínu od 01.07.2024 a bude předána objednateli nejpozději do 16.08.2024, místo plnění je uvedeno v ZD.

Případná prohlídka místa plnění proběhne dle předchozí telefonické domluvy s p. Motlem na tel: 731127780

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
14.05.2024 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
Adres
náměstí Republiky 902/9
Znojmo
66902, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Dokumenty