Status: Trwająca

Czas serwera: 18.06.2024 13:44

Karta zamówienia #9405/2024
ZŠ Bohuslavice - venkovní učebna

Informacje

ID zamówienia
56079
Nazwa zamówienia
ZŠ Bohuslavice - venkovní učebna
Numer zamówienia
9405/2024
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45422100-2 - Stolarka drewniana
45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je vybudování venkovní učebny, která bude sloužit pro oblast vzdělávání – přírodní vědy.

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je vybudování venkovní učebny, která bude sloužit pro oblast vzdělávání – přírodní vědy. V rámci stavební prací bude odstraněno stávající zděné oplocení včetně vjezdové brány. Bude odstraněn zděný objekt stávající autobusové zastávky v rohu dvorní části. V místě stavby bude vytvořena venkovní učebna tvořená lehkou nosnou konstrukcí v kombinaci dřevěných a ocelových prvků. Objekt učebny bude zastřešen zelenou extenzivní střechou. Venkovní učebna (altán, lavice, stoly, podlahy), kde budou i vyvýšené záhony pro pěstování rostlin, badatelský koutek, zbudování zázemí pro pěstitelské činnosti a polytechniku. Na tento objekt bude navazovat zděný přístřešek pro nádoby na odpad. Přístřešek bude zastřešen střechou z dílců z hladkého falcovaného plechu. Dvorní část bude uzavírat nová dvoukřídlová brána, která bude navazovat na přístřešek a stávající budovu ZŠ.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
23.05.2024 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Kyjov
Adres
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Eva Fialíková
e.fialikova@mukyjov.cz
+420 518697445
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/00285030/

Dokumenty

Pełną wersję dokumentacji dotyczącą zamówienia można znaleźć na Profilu zamawiającego.