Status: Trwająca

Czas serwera: 14.06.2024 20:40

Karta zamówienia #OA24TRS018
Zneškodnenie komunálnych odpadov

Informacje

ID zamówienia
56297
Nazwa zamówienia
Zneškodnenie komunálnych odpadov
Numer zamówienia
OA24TRS018
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
691 794,00 EUR
Główny CPV
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Zákazka nie je rozdelená na časti pretože si to povaha zákazky neumožňuje.
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nakladanie odpadov v meste Trstená. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
17.06.2024 12:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
17.06.2024 12:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Trstená
Adres
Bernolákova 96/8
Trstená
02801, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Branislav Šarmír
projekty@obstarame.sk
+421 940629555
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4921

Dokumenty