Status: Trwająca

Czas serwera: 14.06.2024 13:42

Karta zamówienia #SE-OK3-2024/003455
Kalibrácia Ramanovho spektrometra ResQ CQL

Informacje

ID zamówienia
56376
Nazwa zamówienia
Kalibrácia Ramanovho spektrometra ResQ CQL
Numer zamówienia
SE-OK3-2024/003455
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
50433000-9 - Usługi kalibracyjne
Uzupełniające CPV
50412000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej
50412000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Vykonanie kalibrácie a certifikácie spektrometra Rigaku ResQ CQL s vystavením certifikátu, vrátane overenia výstupného výkonu lasera.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie
28.05.2024 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Vanda Michalcová
vanda.michalcova@minv.sk
+421 961054063

Dokumenty