Status: Trwająca

Czas serwera: 14.06.2024 15:16

Karta zamówienia #SA.270.2.2.2024
„Zagospodarowanie terenu wokół osady Cieszyny”-postępowanie drugie

Informacje

ID zamówienia
56381
Nazwa zamówienia
„Zagospodarowanie terenu wokół osady Cieszyny”-postępowanie drugie
Numer zamówienia
SA.270.2.2.2024
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów
45233140-2 - Roboty drogowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Pełna dokumentacja dla postępowania znajduję się w zakładce dokumenty

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
20.06.2024 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
20.06.2024 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń
Adres
Konstancjewo 3A
Golub-Dobrzyń
87-400, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Celina Iwan-Szlagowska
celina.iwan-szlagowska@torun.lasy.gov.pl
+48 881664777
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_golub_dobrzyn/zamowienia_publiczne

Dokumenty