Status: Trwająca

Czas serwera: 14.06.2024 14:23

Karta zamówienia #CP 9/2024
Výmena kamier vo vozidlách - Trolejbusy_CP 9/2024

Informacje

ID zamówienia
56399
Nazwa zamówienia
Výmena kamier vo vozidlách - Trolejbusy_CP 9/2024
Numer zamówienia
CP 9/2024
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
363 450,00 EUR
Główny CPV
35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa
Uzupełniające CPV
50343000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je výmena kamier v 100 ks trolejbusov dodaných v rokoch 2014 – 2015, ktorým skončila doba záruky a funkčnosť kamerového systému. Predmet zákazky je ďalej bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1A, 1B, 1C a č. 2 tejto výzvy.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
04.06.2024 16:00:00
Planowane otwarcie ofert
04.06.2024 16:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Ing. Lucia Cencerová
cencerova.lucia@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty