Status: Trwająca

Czas serwera: 06.12.2021 19:18

Karta zamówienia #1/2018
STAVEBNÍ ÚDRŽBA LÁVKY PŘES ŠVÝCARSKOU ZÁTOKU VRANOVSKÉ PŘEHRADY V ROCE 2018 A 2019

Informacje

ID zamówienia
566
Nazwa zamówienia
STAVEBNÍ ÚDRŽBA LÁVKY PŘES ŠVÝCARSKOU ZÁTOKU VRANOVSKÉ PŘEHRADY V ROCE 2018 A 2019
Numer zamówienia
1/2018
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
13 328 602,00 Kč
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
44212100-0 - Mosty
44212120-6 - Konstrukcje mostowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „STAVEBNÍ ÚDRŽBA LÁVKY PŘES ŠVÝCARSKOU ZÁTOKU VRANOVSKÉ PŘEHRADY V ROCE 2018 A 2019“.

Specyfikacja warunków zamówienia

Rozsah veřejné zakázky je dán následujícími stavebními pracemi pro výstavbu:
1) Výstavba
a) Očištění stávajících konstrukcí
b) Protikorozní ochrana ocelových prvků
c) Sanace betonových povrchů
d) Ochrana okolního terénu

2) Zjištěné závady a návrh úpravy
a) Opěry
b) Kotevní bloky visutého lana
c) Pylony
d) Ložiska
e) Zařízení pro přenos vodorovných sil
f) Zídky u opěr

3) Zjištěné závady a návrh úpravy
a) Segmenty nosné konstrukce
b) Spáry mezi segmenty
c) Závěsy
d) Nosné lano
e) Izolace nosné konstrukce
f) Žlaby
g) Plechové kryty žlabů
h) Odvodnění
i) Mostní závěr
j) Zábradlí

5) Ostatní
a) Osvětlení
b) Vozovka před a za lávkou
c) Betonové zábradlí na straně hráze
d) Dopravní značení

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Podávání nabídek
22.06.2018 13:00:00
Termin otwarcia ofert
22.06.2018 13:00:00
Ważność ofert
22.08.2018

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Městys Štítary
Adres
Štítary 149
Štítary
671 02, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Tomáš Šturala
sturala@optimalconsulting.cz
+420 724716856
Link do profilu zamawiającego
https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/bb73fd1d-5d8c-468b-b5b6-906e23dbd66a

Dokumenty