Status: Trwająca

Czas serwera: 22.07.2024 04:31

Karta zamówienia #10/2024/PJ_BaNM
Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Cádrova, Bratislava– interiérové vybavenie a zariadenie objektu jedálne, vstavaný interiér

Informacje

ID zamówienia
57087
Nazwa zamówienia
Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Cádrova, Bratislava– interiérové vybavenie a zariadenie objektu jedálne, vstavaný interiér
Numer zamówienia
10/2024/PJ_BaNM
Numer ogłoszenia EU
https://ted.europa.eu/sk/notice/-/detail/346247-2024
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
37 349,73 EUR
Główny CPV
39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu, že jednotlivé tovary tvoria jeden celok plnenia predmetu zákazky a predstavuje homogénne aktivity, ktoré sú navzájom procesne, časovo a vecne prepojené. Uchádzači musí predložiť ponuky na celý predmet zákazky .
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie a montáž interiérového vybavenia a zariadenia objektu jedálne ZŠ s MŠ Cádrova vstavaným zariadením na mieru, vrátane rozmiestnenia podľa priloženej projektovej dokumentácie a špecifikácie.
Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
12.07.2024 12:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
12.07.2024 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Adres
Junácka 3216/1
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
83291, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Peter Jombík
peter.jombik@banm.sk
+421 249253250

Dokumenty