Status: Zakończona

Czas serwera: 21.07.2024 06:57

Karta zamówienia #OZ Podunajsko - výzva č.42/24 Plášťovce
Nákup kameniva pre OZ Podunajsko - výzva č.42/24 Plášťovce

To zamówienie jest częścią DSZ #12349-MUT Nákup kameniva

Informacje

ID zamówienia
57163
Nazwa zamówienia
Nákup kameniva pre OZ Podunajsko - výzva č.42/24 Plášťovce
Numer zamówienia
OZ Podunajsko - výzva č.42/24 Plášťovce
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
8 000,00 EUR
Główny CPV
14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup kameniva rôznych frakcií . Miestom vykládky bude LS Plášťovce

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
24.06.2024 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
24.06.2024 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Organizačná zložka OZ Podunajsko
Adres
Koháryho 2
Levice
93401, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Marek Tabernaus
marek.tabernaus@lesy.sk
+421 918334307

Dokumenty