Status: Zakończona

Czas serwera: 22.07.2024 03:07

Karta zamówienia #OZ Podunajsko - výzva č.45/24 Sucháň
Nákup kameniva pre OZ Podunajsko - výzva č.45/24 Sucháň

To zamówienie jest częścią DSZ #12349-MUT Nákup kameniva

Informacje

ID zamówienia
57174
Nazwa zamówienia
Nákup kameniva pre OZ Podunajsko - výzva č.45/24 Sucháň
Numer zamówienia
OZ Podunajsko - výzva č.45/24 Sucháň
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
9 600,00 EUR
Główny CPV
14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup kameniva rôznych frakcií. Miestom vykládky bude Obecný úrad Sucháň(okres Veľký Krtíš),99135.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
24.06.2024 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
24.06.2024 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Organizačná zložka OZ Podunajsko
Adres
Koháryho 2
Levice
93401, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Marek Tabernaus
marek.tabernaus@lesy.sk
+421 918334307

Dokumenty