Status: Trwająca

Czas serwera: 01.10.2022 05:59

Karta zamówienia #ZVZ/1/2020
Svoz separovaného odpadu od domu Šternberk

Informacje

ID zamówienia
6036
Nazwa zamówienia
Svoz separovaného odpadu od domu Šternberk
Numer zamówienia
ZVZ/1/2020
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
5 000 000,00 Kč
Główny CPV
90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
Uzupełniające CPV
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90511200-4 - Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Przedmiot zamówienia

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zajištění kompletních služeb při nakládání se separovaným odpadem od občanů města Šternberka.

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zajištění kompletních služeb při nakládání se separovaným odpadem od občanů města Šternberka.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
22.01.2020 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Šternberk
Adres
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Link do profilu zamawiającego
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Dokumenty