Status: Trwająca

Czas serwera: 17.07.2024 20:50

Karta zamówienia #01/2020_Spišská Belá
Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej

Szczegóły wiadomości #64004

Data i czas doręczenia
21.02.2020 12:45:03
Od
Mesto Spišská Belá
Komu
Wszystkim
Typ
Link do ogłoszenia
Temat
Oznámenie o oprave

Na webovej stránke obstarávateľa bola uverejnená redakčná oprava výzvy na predkladanie ponúk z dôvodu úpravy textov. Zároveň sa menila aj lehota na predkladanie ponúk. Podrobnosti nájdete v priloženom dokumente.