Status: Trwająca

Czas serwera: 18.06.2024 13:58

Karta zamówienia #01/2020_Spišská Belá
Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej

Wiadomości