Status: Trwająca

Czas serwera: 17.07.2024 21:38

Karta zamówienia #01/2020_Spišská Belá
Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej

Szczegóły wiadomości #69350

Data i czas doręczenia
03.04.2020 09:28:10
Od
Mesto Spišská Belá
Komu
Wszystkim
Typ
Protokół z otwierania ofert
Temat
Zápisnica z otvárania ponúk

V prílohe nájdete zápisnicu z otvárania ponúk k predmetu zákazky "Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej"