Status: Trwająca

Czas serwera: 17.07.2024 21:07

Karta zamówienia #01/2020_Spišská Belá
Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej

Szczegóły wiadomości #69543

Data i czas doręczenia
06.04.2020 12:23:37
Od
Mesto Spišská Belá
Komu
Wszystkim
Typ
Inne
Temat
Oznámenie o oprave

V prílohe posielame zápisnicu z otvárania ponúk s opravou administratívnej chyby v časti B2 Technické a technologické vybavenie - IKT ZŠ M. R. Štefánika