Status: Trwająca

Czas serwera: 27.03.2023 16:29

Karta DSZ #DNS2 STAVMAT 2020
Nákup stavebných materiálov pre potreby Technických služieb Žiar nad Hronom

Informacje

ID zamówienia
6343
Nazwa zamówienia
Nákup stavebných materiálov pre potreby Technických služieb Žiar nad Hronom
Numer zamówienia
DNS2 STAVMAT 2020
Numer ogłoszenia BZP
7397 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2020/ S 023-050521
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 000 000,00 EUR
Główny CPV
44100000-1 - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup stavebných materiálov potrebných na výkon bežných činností Technických služieb, ktoré v rámci správy budov, športovísk alebo plnenia osobitých úloh na základe poverenia zriaďovateľa, Mesta Žiar nad Hronom (napr. rekonštrukcia mestských športovísk, prípadne iných priestranstiev v správe Mesta) budú realizovať viaceré drobné stavby alebo rekonštrukcie verejných priestranstiev, športovísk, detských ihrísk.
Technické služby Žiaru nad Hronom boli poverené rekonštrukciou mestskej plavárne a za týmto účelom budú prvé zákazky v DNS zadávané a vyhlasované s cieľom nakúpiť stavebné materiály potrebné pre rekonštrukciu tohto objektu. Pôjde predovšetkým o tieto typy stavebných materiálov:
44100000-1 Konštrukčné materiály a súvisiace prvky, 44111000-1 Stavebné materiály, 44111100-2 Tehly, 44111200-3 Cement, 44111300-4 Keramické výrobky, 44111400-5 Nátery a obklady/izolácie/opláštenie múrov, 44111520-2 Tepelnoizolačný materiál, 44111600-7 Tvarovky, 44111700-8 Dlaždice, 44111800-9 Malta (stavebná), 44111900-0 Keramické dlaždice, 44112000-8 Rôzne stavebné konštrukcie, 44112120-5 Profilové diely, 44112200-0 Podlahové krytiny, 44112210-3 Pevné podlahy, 44112230-9 Linoleum, 44112600-4 Zvuková izolácia, 44112700-5 Trámy, 44113000-5 Cestný stavebný materiál, 44113100-6 Dlažobné materiály, 44113140-8 Cestné kamene, 44113810-6 Povrchový náter, 44114000-2 Betón, 44114100-3 Hotový/surový betón, 44114200-4 Betónové výrobky, 44114220-0 Betónové rúry a ich príslušenstvo (spojky), 44114250-9 Betónové dosky (tabule), 44115000-9 Stavebné príslušenstvo, 44115100-0 Potrubia, 44115200-1 Klampiarske a kúrenárske materiály, 44115210-4 Klampiarske materiály, 44141100-1 Elektroinštalačné rúrky, 44142000-7 Rámy, 44143000-4 Palety, 44144000-1 Stĺpy, 44171000-9 Dosky (stavebné), 44172000-6 Plechy (stavebné), 44175000-7 Panely, 44190000-8 Rôzne stavebné materiály, 44191000-5 Rôzne stavebné materiály z dreva, 44192100-3 PVC pena, 44192200-4 Klince, 44161200-8 Vodovodné potrubia, 44161400-0 Podvodné diaľkové potrubia, 44162300-6 Odtokové/odpadové potrubia, 44162400-7 Revízne otvory z glazovanej kameniny, 44162500-8 Potrubie na rozvod pitnej vody, 44163000-0 Rúrky a príslušenstvo (spojky), 44163100-1 Rúrky, 44163110-4 Odvodňovacie rúrky, 44163111-1 Drenážne rúrky, 44200000-2 Konštrukčné výrobky, 44210000-5 Konštrukcie a časti konštrukcií, 44212000-9 Konštrukčné výrobky a diely s výnimkou prefabrikovaných budov, 44221200-7 Dvere, 44230000-1 Výrobky stavebného tesárstva, 44300000-3 Káble, drôty a súvisiace výrobky, 44311000-3 Lanká, 44312000-0 Drôt na ploty, 44312300-3 Ostnatý drôt, 44313000-7 Kovové pletivo, 44313100-8 Drôtená sieť na ploty, 44313200-9 Drôtené pletivo, 44315000-1 Drôtené tyče, 44315100-2 Príslušenstvo na zváranie, 44315200-3 Zváracie materiály, 44316000-8 Železiarsky tovar, 44322100-4 Elektroinštalačné káble, 44322200-5 Káblové konektory, 44322300-6 Káblovody, 44322400-7 Káblové príchytky (spony), 44331000-9 Tyče, 44332000-6 Prúty (stavebné), 44333000-3 Drôty, 44334000-0 Profily.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

LPP 2.3.2020

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
02.03.2020 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
02.03.2020 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí počas trvania DNS
08.03.2022 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Adres
A. Dubčeka 380/45
Žiar nad Hronom
965 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9228

Dokumenty

Oferty