Status: Trwająca

Czas serwera: 30.09.2020 08:14

Karta zamówienia #8/20
Dodávky náhradních dílů pro autobusy CNG SOR NBG 12

Informacje

ID zamówienia
6573
Nazwa zamówienia
Dodávky náhradních dílů pro autobusy CNG SOR NBG 12
Numer zamówienia
8/20
Rodzaj procedury
Sektorová podlimitní zakázka
Tryb zamówienia publicznego
Sektorová podlimitní zakázka
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Przedmiot zamówienia

Dodávky náhradních dílů pro autobusy CNG SOR NBG 12

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálních náhradních dílů pro autobusy CNG SOR NBG 12, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Tyto náhradní díly jsou specifikovány v příloze č. 1 - Technická specifikace a ceník.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
26.02.2020 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adres
Hlinky 151
Brno
656 46, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty