Status: Trwająca

Czas serwera: 24.09.2023 20:34

Karta zamówienia #DnZ-2018-PZ-ZS-zateplenie
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským

Informacje

ID zamówienia
714
Nazwa zamówienia
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským
Numer zamówienia
DnZ-2018-PZ-ZS-zateplenie
Numer ogłoszenia BZP
Vestník č. 126/2018 - 27.06.2018, 8745 - WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
198 043,02 EUR
Główny CPV
45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
Uzupełniające CPV
42515000-9 - Kotły lokalnych układów ogrzewania
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Budova ZŠ v obci Dvory nad Žitavou vykazuje v súčasnosti veľké tepelné straty. V rámci stavebných prác pre zvýšenie
energetickej účinnosti budovy ZŠ sa navrhuje zateplenie fasády a strechy modernými technológiami.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Predloženie ponuky
31.07.2018 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Obec Dvory nad Žitavou
Adres
Hlavné námestie 6
Dvory nad Žitavou
941 31, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Juraj Tkáč
tkac@creatioeu.sk
+421 949096444
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4450

Dokumenty