Status: Trwająca

Czas serwera: 05.12.2020 00:21

Karta zamówienia #07369/2020/ODDVO
Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBSK - výkon stavebného dozoru.

Informacje

ID zamówienia
7175
Nazwa zamówienia
Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBSK - výkon stavebného dozoru.
Numer zamówienia
07369/2020/ODDVO
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
65 587,00 EUR
Główny CPV
71315300-2 - Usługi opomiarowania dla budownictwa
Uzupełniające CPV
71315400-3 - Usługi inspekcji budowlanej
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb výkonu stavebného dozoru (SD) pre potreby verejného obstarávateľa ako objednávateľa stavebných prác pre nasledovné stavby:
- Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom (Výzva č. 4)
- Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Krupina a Veľký Krtíš (Výzva č. 5)
- Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota (Výzva č. 6)
- Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Lučenec, Poltár, Revúca a Rimavská Sobota (Výzva č. 7)
- Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen (Výzva č. 8)
- Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Banská Štiavnica, Krupina a Veľký Krtíš (Výzva č. 9)

Podrobnosti k jednotlivým stavbám sú uvedené v dokumentoch k vyššie uvedeným zákazkám zadávaným v dynamickom nákupnom systéme s predmetom Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce, v časti „Zákazky“, internetový odkaz:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/2635/summary

Rozsah požadovaných služieb je uvedený zmluve, ktorá tvorí prílohu č. 1 výzvy na predkladanie ponúk

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
23.04.2020 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
23.04.2020 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martin Daniš
martin.danis@bbsk.sk
+421 484325645

Dokumenty

Časť č. 1: Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
10 576,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
71315300-2 - Usługi opomiarowania dla budownictwa
Uzupełniające CPV
71315400-3 - Usługi inspekcji budowlanej
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť č. 2: Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Krupina a Veľký Krtíš

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
5 272,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
71315300-2 - Usługi opomiarowania dla budownictwa
Uzupełniające CPV
71315400-3 - Usługi inspekcji budowlanej
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť č. 3: Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
7 859,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
71315300-2 - Usługi opomiarowania dla budownictwa
Uzupełniające CPV
71315400-3 - Usługi inspekcji budowlanej
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť č. 4: Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Lučenec, Poltár, Revúca a Rimavská Sobota

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
15 724,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
71315300-2 - Usługi opomiarowania dla budownictwa
Uzupełniające CPV
71315400-3 - Usługi inspekcji budowlanej
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť č. 5: Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
12 252,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
71315300-2 - Usługi opomiarowania dla budownictwa
Uzupełniające CPV
71315400-3 - Usługi inspekcji budowlanej
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť č. 6: Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Banská Štiavnica, Krupina a Veľký Krtíš

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
13 904,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
71315300-2 - Usługi opomiarowania dla budownictwa
Uzupełniające CPV
71315400-3 - Usługi inspekcji budowlanej
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy