Status: Zakończona

Czas serwera: 17.04.2024 00:56

Karta zamówienia #07904/2018/ODDVO
Dodávka elektriny_Výzva č. 5

To zamówienie jest częścią DSZ #07904/2018/ODDVO Dodávka elektriny

Informacje

ID zamówienia
7357
Nazwa zamówienia
Dodávka elektriny_Výzva č. 5
Numer zamówienia
07904/2018/ODDVO
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 782 294,08 EUR
Główny CPV
09310000-5 - Elektryczność
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky (Výzvy) je dodávka elektriny (elektrickej energie) s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie a všetkých súvisiacich služieb na jeden rok pre odberné miesta identifikované v Prílohe č. 1.1 a 4 súťažných podkladov (ďalej aj „SP“).

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Výzva č. 5 v rámci vytvoreného Dynamického nákupného systému s názvom "Dodávka elektriny".

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
12.05.2020 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
12.05.2020 09:30:00

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Dokumenty