Status: Trwająca

Czas serwera: 01.10.2022 08:09

Karta zamówienia #ZPI.2610.6.2020
Dozór i ochrona obiektów Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki zlokalizowanych w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu

Informacje

ID zamówienia
7439
Nazwa zamówienia
Dozór i ochrona obiektów Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki zlokalizowanych w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu
Numer zamówienia
ZPI.2610.6.2020
Numer ogłoszenia BZP
540690-N-2020
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
79710000-4 - Usługi ochroniarskie
Uzupełniające CPV
98341140-8 - Usługi dozorowania
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodna z ogłoszeniem o zamówieniu - Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania dokumentów
22.05.2020 09:00:59
Planowane otwarcie ofert
22.05.2020 09:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Adres
M.Pożaryskiego 28
Warszawa
04-703, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Sebastian Lech
zamowienia@iel.pl

Dokumenty