Status: Trwająca

Czas serwera: 04.12.2020 23:56

Karta zamówienia #07681/2020/ODDVO
Premena Prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca.

Informacje

ID zamówienia
7453
Nazwa zamówienia
Premena Prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca.
Numer zamówienia
07681/2020/ODDVO
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná sútaž návrhov
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
179 950,00 EUR
Główny CPV
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
Uzupełniające CPV
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Cieľom súťaže návrhov ( ďalej len „súťaž“ ) je vybrať najvhodnejšie riešenie predmetu súťaže, ktoré splní požiadavky vyhlasovateľa, obsiahnuté v týchto súťažných podmienkach.
Predmetom súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie komplexné riešenie pre realizáciu premeny areálu a budovy bývalého Prvého slovenského literárneho gymnázia v meste Revúca na interaktívnu audiovizuálnu zážitkovú expozíciu. Koncept expozície má vychádzať z prameňov literárnovednej tradície mesta a regiónu.

Riešenie zahŕňa návrh mikrourbanizmu areálu gymnázia, architektúry objektov, návrh interiérov, expozícií s využitím multimédií. Súčasťou koncepcie má byť vyslovenie názoru na kompozíciu areálu do uceleného riešenia, vrátane priestoru vstupnej záhrady.

Dotknuté nehnuteľnosti sú vo vlastníctve vyhlasovateľa.

Súťaž je dvojetapová, členenie v etapách je nasledovné:
- v prvej etape súťaže účastníci navrhnú celkovú koncepciu (ideové riešenie) architektonického riešenia celého územia a budov, s vyznačením rozmiestnenia jednotlivých funkcií, prevádzkových schém a prezentáciou hlavnej idey expozície.
- v druhej etape súťaže účastníci vybraní v prvej etape rozpracujú detailné architektonické riešenie v nadväznosti na riešenie z prvej etapy, pričom zapracujú prípadné odporúčania poroty.

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podmienkach a ich prílohách (súťažných pomôckach).

Terminy

Lehota na predkladanie návrhov v 1. etape súťaže
25.08.2020 15:00:00
Lehota na predkladanie návrhov v 2. etape súťaže
21.10.2020 15:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martin Daniš
martin.danis@bbsk.sk
+421 484325645

Dokumenty