Status: Trwająca

Czas serwera: 06.12.2021 19:07

Karta zamówienia #NBS1-000-026-700
Servis vzduchotechniky, klimatizácie a chladenia

Informacje

ID zamówienia
778
Nazwa zamówienia
Servis vzduchotechniky, klimatizácie a chladenia
Numer zamówienia
NBS1-000-026-700
Numer ogłoszenia BZP
11090 -WYS
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
110 000,00 EUR
Główny CPV
50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
Uzupełniające CPV
42512000-8 - Układy konfekcjonowania powietrza
42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú pravidelné servisné činnosti v určených intervaloch 1x alebo 2x ročne, opravy a v prípade potreby dodanie a výmenu (zabudovanie) náhradného dielu na vzduchotechnických, klimatizačných a chladiarenských zariadeniach.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Predloženie ponuky
20.08.2018 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Adres
Imricha Karvaša 1
Bratislava - mestská časť Staré Město
81325, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľubica Červeníková
lubica.cervenikova@nbs.sk
+421 257871216

Dokumenty