Status: Trwająca

Czas serwera: 01.10.2022 06:45

Karta zamówienia #ZSNH-SV_VK_2
„Poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelná mestská autobusová doprava pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Snina“

Informacje

ID zamówienia
7857
Nazwa zamówienia
„Poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelná mestská autobusová doprava pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Snina“
Numer zamówienia
ZSNH-SV_VK_2
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
52 401,00 EUR
Główny CPV
60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelnej mestskej autobusovej dopravy (ďalej len „MHD“) pre potreby cestujúcej verejnosti v katastri mesta Snina, v rozsahu podľa cestovného poriadku stanoveného verejným obstarávateľom
na určených trasách podľa stanovených prepravných poriadkov, a to technicky vhodným nízkopodlažným autobusom s kapacitou min. 30 miest na sedenie a 40 miest na státie.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
29.06.2020 15:00:00
Planowane otwarcie ofert
29.06.2020 15:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Snina
Adres
Strojárska 2060/95
Snina
06901, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Viera Kolesárová
kolesarova.snina@proebiz.com
+421 905964739
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5610

Dokumenty