Status: Trwająca

Czas serwera: 21.05.2024 05:32

Karta zamówienia #6192/2020
Zpracování studie řešení parkoviště na ul. Lidická

Informacje

ID zamówienia
7867
Nazwa zamówienia
Zpracování studie řešení parkoviště na ul. Lidická
Numer zamówienia
6192/2020
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Zpracování studie řešení parkoviště na ul. Lidická

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie řešení parkoviště na ul. Lidická v Bruntále. Konkrétně se jedná o vytvoření parkoviště na p.č.388/2 a 388/3 v k.ú. Bruntál - město.

Projekční práce budou zahrnovat:
• průzkumy a rozbory – fotodokumentace, příprava mapových podkladů apod.,
• vlastní návrh na vybudování nového parkoviště
• variantní řešení apod.,
• orientační propočet nákladů jednotlivých variant, výkres záborů do cizích pozemků,
• projednávání návrhu řešení,
• doprava, tisk.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
09.07.2020 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Bruntál
Adres
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Petr Mrkal
petr.mrkal@mubruntal.cz
+420 602344300
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty