Status: Zakończona

Czas serwera: 29.09.2020 09:06

Karta zamówienia #12349-MUT-006
Nákup kameniva pre OZLT - časť A (bez dopravy) - výzva č. 3

To zamówienie jest częścią DSZ #12349-MUT Nákup kameniva

Informacje

ID zamówienia
7901
Nazwa zamówienia
Nákup kameniva pre OZLT - časť A (bez dopravy) - výzva č. 3
Numer zamówienia
12349-MUT-006
Numer ogłoszenia BZP
71/2020
Numer ogłoszenia EU
2020/S 063-150381
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
95 130,000 EUR
Główny CPV
14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie kameniva bez dopravy. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

bez VAT

Komentarz

Miesto realizácie predmetu zákazky: Lesná cesta Javorová, Klenovec, okres Rimavská Sobota.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
13.07.2020 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
13.07.2020 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Dokumenty