Status: Trwająca

Czas serwera: 29.09.2020 10:42

Karta zamówienia #ID 7903
Upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby

Informacje

ID zamówienia
7903
Nazwa zamówienia
Upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby
Numer zamówienia
ID 7903
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
90910000-9 - Usługi sprzątania
Uzupełniające CPV
90911300-9 - Usługi czyszczenia okien
90919200-4 - Usługi sprzątania biur
90921000-9 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
90911200-8 - Usługi sprzątania budynków
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Verejný obstarávateľ vzhľadom na výmery, početnosť, periodicitu a jedinečnú špecifikáciu a požiadavky na plnenie predmetu zákazky, uskutočňuje prieskum trhu (ďalej len „PT“) za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky na základe údajov a informácií o poskytnutých upratovacích službách v zmysle opisu predmetu zákazky (Príloha č. 1 a Príloha č. 2 Výzvy) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len „PHZ“) na obdobie 24 mesiacov spôsobom podľa § 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Prieskum trhu realizovaný len za účelom určenia PHZ.

Terminy

Lehota na predkladanie
09.07.2020 15:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adres
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Jana Lesayová
jana.lesayova@unlp.sk
+421 556153010
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/1295/zakazky

Dokumenty