Status: Trwająca

Czas serwera: 01.10.2023 21:05

Karta DSZ #DNS/20/01
Dynamický nákupní systém - dodávky léčivých přípravků

Informacje

ID zamówienia
8130
Nazwa zamówienia
Dynamický nákupní systém - dodávky léčivých přípravků
Numer zamówienia
DNS/20/01
Numer ogłoszenia BZP
Z2020-024808
Rodzaj procedury
Zvláštní postup
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
200 000 000,00 Kč
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Dodávky léčivých přípravků

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dílčí dodávky léčivých přípravků do ústavní lékárny zadavatele. Samotné zařazení do DNS dodavatele neopravňuje k jakémukoliv plnění a předmětné plnění poskytne dodavatel pouze na základě veřejné zakázky zadané v DNS. Zadavatel předpokládá, že po dobu trvání DNS bude zadávat veřejné zakázky na dodávky léčivých přípravků dle svých provozních potřeb v předem neurčených a nepravidelných intervalech. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit dílčí veřejnou zakázku DNS na více částí a stanovit pravidla pro podání nabídky v jednotlivých částech veřejné zakázky a způsobu jejich hodnocení.

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání žádostí
17.08.2020 09:00:00
Lhůta pro podání žádostí - zavedené DNS
21.08.2024 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Adres
Žďárská 610
Nové Město na Moravě
592 31, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Alena Ševčíková
alena.sevcikova@nnm.cz
+420 566801602
Inne kontakty
Sylva Klementová
sylva.klementova@nnm.cz
+420 566801619
Link do profilu zamawiającego
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html

Dokumenty