Status: Zakończona

Czas serwera: 11.07.2020 15:50

Karta zamówienia #2018/SC/58
Materiálne vybavenie odborných učební

Informacje

ID zamówienia
815
Nazwa zamówienia
Materiálne vybavenie odborných učební
Numer zamówienia
2018/SC/58
Numer ogłoszenia BZP
11356-WYT
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
127 750,36 EUR
Główny CPV
39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0108 - Okres Senec
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je materiálne vybavenie odborných učební pre projekt: „Zriadenie odborných učební na ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci“ a pre projekt: „Zriadenie odborných učební na ZŠ J.G.Tajovského v Senci“.

Cena

z VAT

Terminy

lehota na predkladanie ponúk
27.08.2018 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Senec
Adres
Mierové námestie 8 8
Senec
90301, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Silvia Grunzweigová
grunzweigova@vosk.sk
+421 904821119
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4150

Dokumenty

Dodanie IKT do základných škôl

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
24 672,06 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
30213000-5 - Komputery osobiste
Uzupełniające CPV
30213100-6 - Komputery przenośne
30232110-8 - Drukarki laserowe
30232700-1 - Centralna jednostka sterująca
38652120-7 - Projektory wideo
30214000-2 - Stacje robocze
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30231300-0 - Monitory ekranowe
30231310-3 - Wyświetlacze płaskie
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32342100-3 - Słuchawki
32342200-4 - Słuchawki douszne
32342300-5 - Mikrofony i zestawy głośnikowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Dodanie nábytku do základných škôl

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
29 569,50 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
39121000-6 - Biurka i stoły
Uzupełniające CPV
39121200-8 - Stoły
39134100-1 - Stoły komputerowe
39130000-2 - Meble biurowe
39134000-0 - Meble komputerowe
39131000-9 - Regały biurowe
39150000-8 - Różne meble i wyposażenie
39151000-5 - Meble różne
39151100-6 - Stojaki
39151200-7 - Stoły robocze
39160000-1 - Meble szkolne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Dodanie odborných pomôcok do polytechnickej učebne

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
38 860,72 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe
Uzupełniające CPV
39162000-5 - Pomoce naukowe
39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny
43830000-0 - Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym
44512940-3 - Zestawy narzędziowe
44512000-2 - Różne narzędzia ręczne
44531100-2 - Wkręty do drewna
44192200-4 - Gwoździe
44512200-4 - Szczypce
44512800-0 - Śrubokręty
43132300-0 - Wiertła
33735100-2 - Gogle ochronne
38410000-2 - Przyrządy pomiarowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Dodanie odborných pomôcok do biologicko chemickej učebne

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
34 648,08 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
39180000-7 - Meble laboratoryjne
Uzupełniające CPV
39181000-4 - Stoły laboratoryjne
38510000-3 - Mikroskopy
38437120-4 - Stojaki na pipety
38437100-8 - Pipety
38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy