Status: Trwająca

Czas serwera: 19.01.2021 08:46

Karta DSZ #2553/2020
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave

Informacje

ID zamówienia
8170
Nazwa zamówienia
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave
Numer zamówienia
2553/2020
Numer ogłoszenia BZP
26458 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2020/S 139-342365
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 300 000,00 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
32400000-7 - Sieci
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávanie informačných a komunikačných technológií pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
17.08.2020 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
17.08.2020 10:30:00
Doba trvania DNS
29.01.2021 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martin Dufala
martin.dufala@uniba.sk
+421 290109617
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Počítače, notebooky a príslušenstvo

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Tlačiarne, scanovacie zariadenia a príslušenstvo

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Zariadenia na hlasovú a dátovú komunikáciu a príslušenstvo

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Servery a príslušenstvo

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

IKT periférie a príslušenstvo

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Audiovizuálna a prezentačná technika a príslušenstvo

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Náhradné diely na IKT zariadenia

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Aktívne sieťové prvky a príslušenstvo

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
32400000-7 - Sieci
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Oferty