Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 00:35

Karta DSZ #2553/2020
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave

Informacje

ID zamówienia
8170
Nazwa zamówienia
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave
Numer zamówienia
2553/2020
Numer ogłoszenia BZP
26458 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2020/S 139-341604
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 300 000,00 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
32400000-7 - Sieci
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávanie informačných a komunikačných technológií pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
17.08.2020 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
17.08.2020 10:30:00
Doba trvania DNS
08.02.2021 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martin Dufala
martin.dufala@uniba.sk
+421 290109617
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Počítače, notebooky a príslušenstvo

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe

Tlačiarne, scanovacie zariadenia a príslušenstvo

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe

Zariadenia na hlasovú a dátovú komunikáciu a príslušenstvo

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej

Servery a príslušenstvo

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne

IKT periférie a príslušenstvo

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe

Audiovizuálna a prezentačná technika a príslušenstvo

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca

Náhradné diely na IKT zariadenia

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe

Aktívne sieťové prvky a príslušenstvo

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
32400000-7 - Sieci

Oferty