Status: Trwająca

Czas serwera: 14.08.2020 13:44

Karta zamówienia #140/20
Dodávka motorových olejů pro vozidla MHD

Informacje

ID zamówienia
8276
Nazwa zamówienia
Dodávka motorových olejů pro vozidla MHD
Numer zamówienia
140/20
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Przedmiot zamówienia

Dodávka motorových olejů pro vozidla MHD

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Předmětem zakázky je dodávka motorových olejů pro vozidla MHD dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
12.08.2020 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adres
Hlinky 151
Brno
656 46, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty